Công cụ hỗ trợ soạn thảo - biên dịch chương trình Pascal

Contact to Author

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.

Thursday, March 24, 2016

Giới thiệu Olala Pascal


Phần mềm Olala Pascal lập trình bởi tác giả Nguyễn Anh Tuấn, là một công cụ đắc lực trong việc soạn thảo và biên dịch mã nguồn Pascal. Ý tưởng viết phần mềm này xuất phát từ thực tế việc dạy và học lập trình ở các trường học:

  •  Phần mềm Turbo Pascal và Free Pascal không hỗ trợ một công cụ soạn thảo đắc lực, và hoạt động không ổn định.
  • Giao diện không đẹp, không thu hút học sinh.


  • Giao diện hoàn toàn Tiếng Anh, gây khó khăn cho các học sinh cấp trung học debug lỗi.
Olala Pascal đã tạo ra một phong cách lập trình chuyên nghiệp, với nhiều công cụ hỗ trợ soạn thảo, tính năng đa ngôn ngữ, tạo sự tiện lợi cho người lập trình, đặc biệt là các bạn học sinh mới bắt đầu làm quen với môn học thú vị này.


Mọi thông tin đóng góp xin vui lòng gửi về trang facebook của Olala Pascal.